AVG

 

AVG

Mojo’s Eatertainment, bij de KvK bekend onder nummer 71812881, gevestigd aan de Houttil 18 in Alkmaar, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Mojo’s Waagplein B.V. Houttil 18
1811 JM Alkmaar

K. Kharkova is de Functionaris Gegevensbescherming van Mojo’s Waagplein B.V. in Alkmaar en is te bereiken via info@mojoswaagplein.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mojo’s Eatertainment verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de gegevens die telefonisch of via de mail aan ons worden verstrekt en op de volgende website pagina:
– www.mojoswaagplein.nl/reserveren

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken • Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

• Bedrijfsnaam (indien van toepassing) • Adres bedrijf (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mojo’s Eatertainment verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mojo’s Eatertainment verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren • Voor het maken van een reservering.
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mojo’s Eatertainment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mojo’s Eatertainment) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mojo’s Eatertainment bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Gegevens die nodig zijn om reservering af te handelen.
Deze gegevens worden bewaard totdat de reservering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

• Personeelsgegevens: deze worden 7 jaar bewaard, zoals de belasting dienst ook vereist in de administratieve verwerking van ons bedrijf.
• Wij behouden de e-mailwisselingen tot en met de reservering.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mojo’s Eatertainment verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mojo’s Eatertainment gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Mojo’s Eatertainment gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor uw browser vindt u in de volgende lijst:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mojo’s Eatertainment en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@mojosalkmaar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mojo’s Eatertainment wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mojo’s Eatertainment neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via administratie@mojosalkmaar.nl.

Mojo’s Eatertainment heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je

zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Dit is slechts een greep uit de maatregelen, Mojo’s Eatertainment neemt doorlopend maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen.

Camerabeelden

Voor de veiligheid van de medewerkers en de gasten van Mojo’s Eatertainment worden er 24 uur per dag met bewakingscamera’s opnames gemaakt. Deze beelden worden uitsluitend aan de politie verstrekt, mocht hier aanleiding voor zijn. Camerabeelden worden maximaal 10 dagen bewaard en worden dan verwijderd.