Deurbeleid

Minimale leeftijd en legitimatie

 • Minimale leeftijd 21 jaar
 • Legitimatie verplicht, bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen worden geweigerd

Overlast, alcohol en drugs

 • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd;
 • Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden;
 • Geen toegang aan personen die in welke vorm van overlast voor de omgeving veroorzaken;
 • Consumptie verplicht;
 • Het nuttigen van eigen consumptie is verboden;
 • Het is verboden binnen te roken, anders verwijdering.

Weigeringgronden ten aanzien van kleding, ‘correcte casual kleding’

 • Géén: petjes of mutsen, trainingspakken, niet met je jas aan binnen staan, geen heuptasjes, geen hemdjes voor de heren, geen club emblemen, geen kapotte kleding of onverzorgd uiterlijk;
 • Portiers mogen tasjes controleren.

Vernieling en Vandalisme

 • Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.

Groepen

 • We houden ons het recht voor groepen groter dan 6 personen te weigeren


Huisregels

Hinderlijk intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten

 • Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die tijdens een avond aanwezig zijn.
 • Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna -bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.
 • Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.
 • Groepsvorming met intimiderende effecten wordt niet getolereerd.
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
 • Overtreding van het huisreglement leidt tot verwijdering.

 Consumptie 

 • U bent verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen het bedrijf of op het terras te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

 Garderobe OPTIE

 • Op  vrijdag en zaterdag is een garderobe aanwezig vanaf 22.00 uur. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven. De directie stelt zich niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten, te denken aan jassen, telefoons en tassen.

 Eigendommen bezoeker

 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.

Eigendom horecagelegenheid

 • U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en/of beschadigen. Dit geldt ook voor flessen, blikjes of glazen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten.

Calamiteiten

 • Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen.

Klachten

 • Wanneer u klachten hebt van welke aard dan ook kunt u deze schriftelijk bij onze directie melden, binnen een week na het voorval waar de klacht betrekking op heeft.

Overlast, alcohol en drugs

 • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
 • Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden.
 • Geen toegang voor personen die in welke vorm van overlast voor de omgeving veroorzaken.
 • Het is verboden binnen te roken, anders verwijdering.