Club 21+

Kom jij ook Dansen Los gaan genieten

Club Mojo’s nu elke vrijdag en zaterdag vanaf 23:00

Minimaal 21 jaar voor toegang

vrijdag 18+ en zaterdag 21+

DE LINE-UP dit weekend

max christian
roy da costa

HUISREGELS

Hinderlijk Intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten

• We verwachten van onze bezoekers een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, genders, religies en culturen die tijdens een avond aanwezig zijn. 

ervaren volgt eerst een waarschuwing en daarna  -bij

• Het benaderen van de andere gender dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan

•Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt 

Hinderlijk Intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten

 herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.

• Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.

• Groepsvorming met intimiderende effecten wordt niet getolereerd.

• Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.

• Overtreding van het huisreglement leidt tot verwijdering

Consumptie

• U bent verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen te benuttigen. Het is niet toegestaan om het drankje mee naar buiten te nemen op het terras.

• Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

garderobe OPTIE

• Op vrijdag en zaterdag is er een garderobe aanwezig vanaf 22:00 uur. Zonder bewijs worden er geen jassen teruggegeven. De directie stelt zich niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten, te denken aan jassen, telefoons en tassen.

Eigendommen bezoeker

• U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen

Eigendommen horecagelegenheid

• U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en of/beschadigen. Dit geldt ook voor flessen, blikjes of glazen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten

Calamiteiten

• Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het personeel te volgen

Klachten

• Wanneer u klachten hebt van welke aard dan ook kunt u deze schriftelijk bij onze directie melden, binnen een week na het voorval waar de klacht betrekking op heeft

Overlast, Alcohol en drugs

• Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

• Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden.

• Geen toegang voor personen die in elke vorm van overlast voor de omgeving veroorzaken.

• Het is verboden binnen te roken, anders verwijdering.